Siirry suoraan sisältöön

Kokoomuksen ryhmäpuhe Mikkelin kaupunginvaltuustossa 13.12.2021

Ohessa on Kokoomuksen Mikkelin valtuustoryhmän ryhmäpuhe, jonka valtuustoryhmän puheenjohtaja Armi Salo-Oksa piti Mikkelin kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 13.12.2021.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja kuulijat!

Minne olet menossa Mikkeli? Kokoomus on tekijöiden ja uudistajien puolue. Kokoomus tahtoo rakentaa Mikkelistä maailman parhaan paikan asua, yrittää, tehdä työtä ja viettää vapaa-aikaa. Suurimman palveluksen teemme, kun huolehdimme taloudesta. Vahva kuntatalous takaa hyvät peruspalvelut. 

Olemme todella isojen asioiden äärellä. Kaupungin jälleen kerran alijäämäinen talousarvio on vaatinut virkamiehiltä ja meiltä luottamushenkilöiltä paljon neuvotteluun tarvittavia istumalihaksia, aikaa ja asioihin perehtymistä. 

Ryhmien välinen keskusteluyhteys on tavoitettu ja uusi valtuusto on kaupungin talouden tasapainottamisen valtuusto. Lähiajan tavoitteeksi on otettava ylijäämäinen tulos koko valtuustokaudeksi. Meidän kokoomuslaisten mielestä tavoitteeksi tulee asettaa veroprosentin alentaminen tämän valtuustokauden aikana.

Mikkelin talouden kuntoon saattamiseksi edellytetään vähintään kahta asiaa. Käyttötalous on saatava tasapainoon ja jo kertyneet alijäämät katettava. Periksi emme voi antaa.

Valtuusto on lataamassa vuoden 2022 alkuun kovia tavoitteita, joilla talous tervehdytetään. Meidän on valitettavasti tehtävä myös ikäviä päätöksiä. Emme voi kaikkia miellyttää. Me olemme saaneet kuntalaisilta valtakirjan. Viranhaltijat ovat tehneet hartiavoimin töitä ja esityksiä. Meidän on uskallettava tehdä päätöksiä, koska talouden kokonaisuus ja sen haasteet on meille selvitetty. Haluan tässä yhteydessä kiittää viranhaltijoita kovasta työstä kaupunkimme eteen. Samalla vetoan kaikkiin päättäjiin, että meidän on uskallettava luottaa viranhaltijoiden esittämiin perusteluihin.

Kaupunginhallitus on pyrkinyt hakemaan yksimielisyyttä talousarvion osalta ja totesi, ettei nyt ollut mahdollisuutta saada nollatulokseen johtavaa sopeutuslistaa. Päädyimme ottamaan lisäaikaa maaliskuun loppuun. Kaikki kaupunginhallituksessa olevat puolueet halusivat olla mukana ja tämä on ollut poikkeuksellisen hienoa. Olemme selkeästi saamassa uuden alun päätöksenteon kulttuuriin.

Kokoomus haluaa nyt uskoa poliittisiin ryhmiin ja heidän tahtoonsa sekä lupauksiinsa kaupungin talouden tasapainottamisessa. Lisätalousarviossa maaliskuussa 2022 hyväksymme ne toimenpiteet, joilla korjataan alijäämäinen talousarvio ylijäämäiseksi tai ainakin plus-miinusnolla tulokseksi.

Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut.

Paluu tulevaisuuteen ohjelma! 

Mikkeli on tehnyt edellisellä valtuustokaudella talouden parantamiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä kolmella eri tasapainoitusohjelmalla, Kaupunkirakenneselvitys, palveluverkkouudistus ja viimeisempänä Talous- ja tulevaisuus eli TaTu-ohjelma. Osa ohjelmien toimenpiteistä on toteutunut ja osa on vielä toteutusvaiheessa, näitä toimenpiteitä tullaan jatkamaan ja huomioidaan PaTu-ohjelmassa. 

Tasapainotustoimenpiteissä tulee huomioida, että varjelemme toimintoja, joita myöhempinä aikoina on lähes mahdotonta käynnistää uudelleen. Meidän tulee huolehtia siitä, että Mikkelissä on jatkossakin monipuoliset liikunta- ja kulttuuripalvelut. Lisäksi meidän tulee kehittää niin olemassa olevien yritysten kuin uusienkin yritysten palvelumallia. Hyvinvoivat yritykset tuottavat verotuloja ja työpaikkoja. On huolehdittava vetovoimasta siten, että osaava työvoima löytää Mikkeliin sekä työtä ja toimeentuloa. Näin saamme uusia asukkaita upeaan kaupunkiimme, lapsia kouluihin ja palveluiden äärelle. Nämä seikat aiheuttavat positiivisen kasvun kierteen. 

Nyt on luotava katse tekijöihin, eli omaan henkilöstöömme. Korona-aika on kohdellut koulu- ja varhaiskasvatusta myös kovalla kädellä ja ymmärrämme sen, että monessa paikassa on menty jaksamisen äärirajoille.  Lisäpaineen tuo myös jatkuva keskustelu talouden alamäestä ja leikkauksista. Myös henkilöstö odottaa päätöksiä talouden kuntoon saattamiseksi ja on tuonut ideoita työn ja palveluiden tehostamiseksi sekä kehittämiseksi. PaTu-ohjelma sisältänee henkilöstöleikkauksia ja palveluiden sopeuttamista, mutta tehdään ne yhdessä. Päättäjien tulee kantaa vastuu ja pitää huolta henkilöstöstä myllerryksen keskellä. Kukaan ei pysty tekemään kahden ihmisen töitä. Valtuuston tulee tehdä päätökset palvelutason sopeuttamisesta. Emme voi vain poistaa työvuosia ja luvata, että kaikki tehdään entisellään. Olkaamme rehellisiä.

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut ja viranhaltijat,

Olemme Tatu ja Patu – talousarviokirjasarjan äärellä. Nähtäväksi tulee sitten tulevaisuudessa, saadaanko talous näillä ohjelmilla tasapainoon.

Energiaomistusjärjestelyä joudutaan käyttämään alijäämien kattamiseen. Tämäkin on kevättalven päätösasiana. On hyvä, että käsittelemme koko energiaomistustamme, emmekä keskity vain Suur-Savon Sähkön osakekantaan. Tulee ratkaisu olemaan mikä tahansa, niin ainakin voimme perustella päätöksenteon faktapohjalta. Emme voi käyttää energiaomistusjärjestelyistä saatavia tuloja missään tapauksessa käyttötalousylitysten korjaamiseen. 

Investointeja tehdään velkarahalla ja tästä syystä ne on priorisoitava välttämättömiin ja vähemmän kiireellisiin, valitettavasti. Esitämmekin, että samaan itäisen alueen päiväkoti- ja kouluratkaisuun lisätään myös Ihastjärven, nyt tyhjillään olevan koulun, mahdollinen siirtäminen Ristiinaan päiväkodiksi. Vai löytäisimmekö mahdollisesti ristiinalaisten lasten kannalta paremman ratkaisun. Tämän tulee olla nyt osa PaTu-ohjelmaa.

Vuosia saneerausta odottanut Mikkelin maamerkki Naisvuoren näkötorni on rakenteiltaan siinä kunnossa, että kannatamme korjaustoimenpiteiden aloittamista talouden paineista huolimatta.

Positiivinen uutinen saatiin viime viikolla, kun Markkinaoikeus antoi Eteläisen alueen koulun rakentamiselle aloitusluvan. Esitämmekin, että valtuustolle raportoidaan säännöllisesti hankkeen etenemisestä ja miljoonan euron lisämäärärahan käytön perusteita.

Elinvoimaan tavoitteet

Tulojen lisääminen on pitkäjänteistä toimintaa, mutta toisaalta se on ainut tie, jolla pääsemme kestävästi eteenpäin. Siksi toivommekin kannustavaa otetta ja selkeää yhteistä suuntaa elinvoimaisen Mikkelin rakentamiseksi. Lyhyen jänteen toimet ovat säästämistä, mutta on nähtävä millaisen Mikkelin haluamme tulevaisuudessa olevan ja suunnata katse kauemmaksi kuin seuraavaan vuoteen tai valtuustokauteen. Elinvoimaa on seurattava tavoittein ja mittarein. Esimerkiksi muuttovoitto asetetaan tavoitteeksi, kaavoitusta ja tonttipolitiikkaa terävöitetään niin, että esimerkiksi yritysten sijoittuminen ei jää kiinni tontin tai toimitilan puutteesta tai hitaasta päätöksenteosta. Elinvoiman moottorin, kehitysyhtiö MikseiMikkelin, on saatava päättäjien tuki sekä työrauha. 

Prismahanke on saatava maaliin, siten saamme uuden urbaanin kaupunginosan eli Satamalahden rakentumisen alkuun.

Olemme uuden edessä, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuonna 2023. Mikkelin kannalta on tärkeää, että säilytämme hyvinvointialueen sairaalan monimuotoisena 24/7 päivystyssairaalana, joka tarjoaa työtä monelle mikkeliläiselle. On keskeistä, että meillä nuori voi kouluttautua omassa kaupungissaan soteosaajaksi. 

Visio: Mahdollisuuksien Mikkeli, puhtaan veden pääkaupunki kuvastaa sitä vastuuta, jonka haluamme vesistöstä kantaa!

Muistetaan kaiken harmin ja haasteiden keskeltä se, että Mikkeli on upea kaupunki, hyvä asua ja elää. Harvalla kaupungilla on näin laajat mahdollisuudet menestyä kuin meillä. On upea, elävä kaupunkikeskusta, maaseutu vesistöineen ja taajamineen, virikkeellinen luonto- ja lähiympäristö, rikas historia ja kulttuuriperintö ja tietysti myös kaupunkiamme elävöittävät vapaa-ajanasukkaamme. Haetaan näistä vahvuuksista menestymisen malli ja toteutetaan se yhdessä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä hyväksyy esitetyn talousarvion ja toivottaa hyvää Joulun odotusta sekä menestystä vuodelle 2022!

Armi Salo-Oksa
Valtuustoryhmän puheenjohtaja