Siirry suoraan sisältöön

Mielipide: Äänetön Mikkeli ei kuulu

Äänetön Mikkeli ei kuulu

Vuosituhannen alusta asti valmisteltu sosiaali- ja terveyshuollon uudistus käynnistyy toden teolla vuoden 2022 tammikuussa, kun aloittaville hyvinvointialueille valitaan valtuusto.

Aluevaalien äänestysaktiivisuuden ennustetaan olevan erittäin alhainen. Siitäkin huolimatta, että tuleva aluevaltuusto tulee tekemään päätökset siitä, miten pääsemme lääkäriin tai terveydenhoitajan luokse ja kuinka äitiysneuvola- ja lastenneuvolapalvelut rakennetaan. 

Myös sosiaalipalvelut ja pelastuslaitokset tulevat toimimaan aluevaltuuston ohjauksessa. Näiden lisäksi hyvinvointialueen valtuusto tekee päätökset useista muista elintärkeistä palveluista.

Edessä on siis historiallisen tärkeät vaalit, joissa kansan äänen soisi kuuluvan laajemmin kuin yksissäkään aikaisemmissa vaaleissa. Aluevaalien paikallinen äänestysaktiivisuus ratkaisee sen, kuinka vahva edustus alueellisiin päätöksentekoelimiin Mikkelistä saadaan.  Mitä aktiivisemmin mikkeliläiset hakeutuvat vaaliuurnille, sitä enemmän Mikkeli saa valtuutettuja valvomaan mikkeliläisten etua.

Eduskunnassa ei ole tällä hetkellä ainuttakaan mikkeliläistä kansanedustajaa. Tämä on kiistatta heijastunut kaupungin valtakunnan tason edunvalvontaan.

Eduskunnassa ei ole ainuttakaan mikkeliläistä kansanedustajaa.

Puolestamme ei ole kukaan puhumassa ja siksi olemme monessa asiassa altavastaajan asemassa. Vastaavanlaiseen edunvalvonnan epäonnistumiseen ei meillä ole varaa, kun aluevaltuustoja valitaan.

Aluevaltuutetut tekevät tulevaisuudessa päätöksiä koko Etelä-Savon maakunnan asioista ja toimivat koko maakunnan edun eteen.

Asioista suoraan ja rehellisesti puhuttaessa on kuitenkin selvää, että kun taloudellisen paineen alla esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkkoa aletaan aluevaltuustossa uudistamaan, ei Mikkelin ja nykyisen Essoten alueen palvelupisteiden puolesta ole puhumassa muita kuin alueella asuvat tulevat aluevaltuutetut. Ei pidä lukkarin luulla, että pappi laulaa.

Ei pidä lukkarin luulla, että pappi laulaa.

Iästä, sukupuolesta, puoluetaustasta, tai vallitsevasta SOTE-ähkystä huolimatta on ratkaisevan tärkeää, että mikkeliläiset käyttävät äänioikeuttaan ja Mikkeli saa aluevaltuustoon vahvan edustuksen ahkeria ja osaavia päätöksentekijöitä valvomaan etuamme. 

Mikkelissä 22.11.2021

Eero Aho

Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (Kok.)

Tämä kirjoitus on julkaistu muokattuna sanomalehti Länsi-Savossa.